torsdag 30. mai 2013

Oppstart

Tanabasken som er utgangspunkt for prosjektet ligger i båthuset på Tana Museum. Den er i svært dårlig forfatning. Vi vurderte den til å være for dårlig for å frakte til Gratangen, og har valgt å bygge den nye båten etter tegningene som er utarbeidet av Bjørn Skauge i 2002.

I april var båtbygger Ivar Sørli og lærling Ægir Terjeson Sæther på befaring ved museet i Tana for å studere detaljer og ta essensielle mål av basken.

Ivar og Ægir studerer tegningene og tegner ut formen på stemnene i full størrelse. Formen blir deretter overført på finermaler.

Det er lott og stemne i et stykke laget av grodde emner. Her er det et 4 toms rotemne som blir skåret etter malen. De øverste 30 cm av stemnet er skrålasket på rotemnet.

Ivar kontrollerer at emnet fortsatt stemmer med malen etter at det er saget ut.

Kjølemnet er tatt ut av en 4 toms plank. Kjølen er T-formet og største bredde er 13 cm og høyden 5,5 cm. Bredde underkant er 6,7 framme og 6,5 bak. Disse målene representere de største breddene på stemnene. Disse er avsmalende mot stemntoppene. Både kjøl og stemne er sterkt nedslitt på den opprinnelige basken. Derfor er form og ytre mål rekonstruert til antatt opprinnelig dimensjon på tegningene.

Ivar Sørlie og Ægir Terjeson Sæther i verkstedet ved Gratangen Båtsamling, hvor bygginga skal foregå gjennom sommeren 2013. Her er de straks i gang med å sette opp røyset.

tirsdag 28. mai 2013

Klargjøring av båtskott og filmkamera

Vi har nå begynt å forberede båtskottet ved museet for bygging av tanabasken. 

Her har vi satt opp et slags overvåkningskamera. Dette begynner å filme så snart det registrerer bevegelse innen et definert område, og materialet lagres forløpende på en minnebrikke i kameraet. Videomaterialet skal bli en såkalt "time-lapse", eller fortfilm av båten mens den blir til. Slike filmer gir seeren ei rask og grei innføring i prosessen.

For at båtbyggerne skal slippe å tenke på filmdokumentasjonen mens de arbeider har vi altså valgt dette automatiserte kameraet. Oppløsninga bare på to megapiksler for å holde datamengdene på et rimelig nivå, og kameraet har en noe unaturlig vidvinkel. Vi håper og tror at resultatet skal bli ok allikevel. Inntil videre har vi satt opp en pc for å kunne sjekke at det fungerer skikkelig.

Nå gjenstår det bare å få ryddet ut vevstolen og noen kajakker, samt en del småplukk, så setter vi i gang med bygginga. Båtskottet vil være åpent for publikum når det er bemannet.