fredag 25. oktober 2013

Ràggu ja àsat - band og esing

Da er vi straks i mål med det praktiske arbeidet på Tanabasken. Ivar har fått forsterkninger de siste dagene. Basken har fått innved og esing, og er løfta ut av jiggen.

Opplengerene på manneraggu, akterbandet, tilpasses.

Malen for skohttaraggu, skottronga, prøves på rotemnet.

Ronga ferdig felt og montert i akterskotten.

Joost har vært med de siste dagene. Her nøkkes asat, esinga eller finkenettet, på plass.

Ivar risser opp for spikeren på andre sida.

Linjene på esinga finsiktes.

Banda på rekke mot framstevn; manneraggu, gaskaraggu, nubberaggu og fremst framronga, ovdaraggu.

Dokumentør og prosjektleder Nils er satt i ærlig arbeid med halskluten framme.

Halskluten atte.

Så er det klart for å ta basken ned av jiggen.

Ivar betrakter resultatet. Det ble en liten nett båt som var overaskende stiv og strunk, selv uten tofter.

Så er det tur for justering av kjølen. Det blir omlag 15 mm høyde, men vi velger også å legge en slitekjøl.

Så er det bare å høvle ivei.

Tollegangen lages etter tegninga, og utføres i bjørk.

Vi har ikke indikasjoner på hvordan rotofta har vært utformet, men vi antar at de langsgående borda har vært underlag for ei toft. Vi vil prøve det ut i praksis, og se hva som kan ha fungert.

Så er slitekjøl av osp spikret på, båten er bredd, og over helga skal vi prøvero!

onsdag 16. oktober 2013

Sidofiellu ja ropmu - sidebord og ripbord

Bordinga av basken nærmer seg ferdigstillelse. Siden vi arbeider ut fra tegninger, og ikke har den opprinnelige båten tilgjengelig under bygginga, har vi måttet foreta enkelte valg utfra sannsynlighet i utførelsene på de to øvre bordgangene.

Før de to siste omfarene kommer på, legges banda i botn. Her tar Ivar mal med en bordbit.

Formen fra bordmalen overføres til et emne av grenkrok av furu. I Bjørn Skauges rapport fra oppmåling av basken står det at innveden er av bjørk. Det har nok vært varierende materialbruk etter tilgjengelighet. Vi har fokusert på innlæring av det byggetekniske under dette prosjektet, og valgte å bruke furu.

Bandet formes.

Her felles akterbandet (manneraggu) i båten. Tykkelsen er 4 cm.

Sidebordet (sidofiellu) kommer rett fra bløtlegging i sjøen og prøves på. I basken på Tana museum har dette bordet skaringer, men de er ulikt plassert fra side til side og den ene er plassert uvanlig langt fram i båten. Vi har antatt at det her kan dreie seg om reparasjoner, og har valgt å lage også dette bordet i en hel lengde. Tykkelsen er som for botnborda, 15 mm.

Frambandet (nubberaggu) montert. I denne basken er det to rom, med henholdsvis 21 og 18 tommers lengde. Dette er uvanlig små rom, og dersom toftene har ligget på banda, vil det være vanskelig og ro denne båten sett i forhold til plassering av tollegangen.

Ivar skyter øversida av sidofiellu.

Begge sidebordene er kommet på plass og midtbandet (gaskaraggu) er montert. Siden det har vært nødvendig å bløtlegge alle bordene, smører vi inn båten etterhvert. Dette for å få en skånsom opptørking i det relativt ugunstige byggelokalet.

Ripbordet (ropmu) prøves på framme.

Ripbordet var også i to deler på museumsbasken, men skaring var plassert ulikt fra side til side. Begge skaringer var plassert på et band. Dette er også uvanlig ut fra praksis på andre tradisjonsbåter. Vi har imidlertid valgt å plassere skaringen likt på begge sider, i framkant av midtbandet.

Så var alle omfar kommet på plass. Så snart resten av innvenden, esinga og tollegangen er på plass, skal det prøveros! Utenfor museet der bygginga foregår har vi forhold tilsvarende det denne basken trolig har vært benyttet i. Elv og elveemunning i langstrakt fjære.