torsdag 7. november 2013

Ferdig båt og prøveroing

Så har tjæresmurninga på basken fått noen dagers tørk, og vi er klar for å prøvero.

Vi har også sjekket tørrvekta på basken.

62 kg. viste den gamle bismervekta.

Her får bask og båtbygger rette stoffet. Dette er viktig for at det skal gå vel med båten. Vi har gitt basken navnet Vieljaš. Det betyr lillebror på norsk. Båtbygger Ivar Sørli til venstre.

Hiv i hauet!

Så skal det ros! Først en liten test av stabiliteten. Det er begrenset hva man kan oppnå av stabilitet i en så liten spisstevnet båt. Den måler bare 3,5 meter mellom stevnene. Men ikke så aller værst, tross alt.

Så er Ivar i siget.

Den var slett ikke værst å ro.

Her ser vi fordelene med den lave kjølen og flate botn. Båten kommer godt opp på den grunne fjæra. Dette gjør den også letthåndterlig i elvestrømmen. Båtens størrelse og lave vekt gjør den enkel å dra på land for en person eller barn.

Det var spenning knyttet til plassering og høyden av sete for roeren. Men det fungerte bra. Det kunne ikke vært noe høyere, i alle fall ikke for lengere roere enn Ivar. Perfekt med spenntak i akterbandet for Ivar. Sannsynligheten for at arrangementet har vært slik vi antok, er dermed tilstede.

Vieljaš ved sitt mest sannsynlige framtidige bruksområde. Fjordbotnfjæra i Gratangen. Her er både elveos og langstrakt fjære. Prosjektet nærmer seg dermed slutten. Båtbyggeren har gjort sitt, nå gjenstår bare å sammenfatte dokumentasjonen. Vi håper at vi i nær framtid kan videreføre prosjektet ved å overføre kunnskapen vi har opparbeidet på denne basken, til lokale håndtverkere i Tana og Varanger. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum vil takke sine samarbeidspartnere ved Tana Museum og Varanger Samiske Museum i Deanu ja Várjjat Museasiida. Vi vil også takke Bjørn Skauge fra Myken, som har bidratt med bilder og dokumentasjon fra sin tidligere oppmåling og utarbeidelse av tegningene som var grunnlag for denne rekonstruksjonen. Til slutt en spesiell takk til Sametinget som bidro med finansiering og dermed muliggjorde prosjektet.