fredag 25. oktober 2013

Ràggu ja àsat - band og esing

Da er vi straks i mål med det praktiske arbeidet på Tanabasken. Ivar har fått forsterkninger de siste dagene. Basken har fått innved og esing, og er løfta ut av jiggen.

Opplengerene på manneraggu, akterbandet, tilpasses.

Malen for skohttaraggu, skottronga, prøves på rotemnet.

Ronga ferdig felt og montert i akterskotten.

Joost har vært med de siste dagene. Her nøkkes asat, esinga eller finkenettet, på plass.

Ivar risser opp for spikeren på andre sida.

Linjene på esinga finsiktes.

Banda på rekke mot framstevn; manneraggu, gaskaraggu, nubberaggu og fremst framronga, ovdaraggu.

Dokumentør og prosjektleder Nils er satt i ærlig arbeid med halskluten framme.

Halskluten atte.

Så er det klart for å ta basken ned av jiggen.

Ivar betrakter resultatet. Det ble en liten nett båt som var overaskende stiv og strunk, selv uten tofter.

Så er det tur for justering av kjølen. Det blir omlag 15 mm høyde, men vi velger også å legge en slitekjøl.

Så er det bare å høvle ivei.

Tollegangen lages etter tegninga, og utføres i bjørk.

Vi har ikke indikasjoner på hvordan rotofta har vært utformet, men vi antar at de langsgående borda har vært underlag for ei toft. Vi vil prøve det ut i praksis, og se hva som kan ha fungert.

Så er slitekjøl av osp spikret på, båten er bredd, og over helga skal vi prøvero!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar